jetket ?
ورود یا ثبت نام
jetket ?
Search Close

سفارش به دو صورت انجام می گردد.

فروش آنی :

 در این نوع سفارش، پس از اضافه کردن کالا به سبد خرید گزینه تکمیل سفارش فعال می گردد و مشتری در صورت ثبت نام و تکمیل اطلاعات به درگاه بانک جهت پرداخت متصل می شود. پس از پرداخت وجه، کالای خریداری شده به مرحله آماده سازی جهت ارسال منتقل گردیده و در اسرع وقت ارسال می گردد.

سفارش نیازمند پیگیری :

در این نوع سفارش پس از اضافه کردن کالا به سبد خرید گزینه تکمیل سفارش غیر فعال گردیده و وضعیت سفارش به "در حال پیگیری" تغییر می یابد. پس از بررسی اپراتور و اطمینان از موجودی کالا، گزینه تکمیل سفارش فعال گردیده و پیامی مبنی بر آماده بودن سفارش به صورت SMS ارسال میگردد. پس از پرداخت وجه، کالای خریداری شده به مرحله آماده سازی جهت ارسال منتقل گردیده و در در اسرع وقت ارسال می گردد.

حالت ناموجود بودن کالا :

در صورت ناموجود بودن کالا سفارش شما از طریق اپراتور لغو گردیده و پیامی مبنی بر ناموجود بودن به صورت SMS ارسال می گردد.

 

× حساب کاربری